Logotipi strank

Sodelujemo z
Talum
Občina Majšperk
Svit Zolar d.o.o.
Slovenska vojska
PMPO
PGD Majšperk
Občina Žetale
Občina Videm
Občina Duplek
Občina Sv. Ana
Občina Prevalje
Občina Makole
Občina Grad
JSKD
Javne službe Ptuj
Gasilci Sela
Dom upokojencev Ptuj
Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane
Občina Kidričevo
Narodna galerija
Ljudski muzej Rogaška Slatina
Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Celje
mestna-obcina-maribor
Mestna občina Maribor