Play Video

Po izobrazbi sem stavbni steklar, steklarsko šolo sem obiskoval v Rogaški Slatini. Na samostojno pot podjetnika sem stopil avgusta leta 2010. Proti koncu leta sem posodobil delavnico. Uredil sem montirno mizo in kupil novo žago za rezanje letev.

Slika brez okvirja je kot hiša brez strehe. Da bi slika zaživela v polnem sijaju, obiščite podjetje GaOk.

Podjetje GaOk – Sašo Gajšt, se kot primer dobre prakse v projektu Philoxeniaplus širi po Evropski uniji

Programi evropskega teritorialnega sodelovanja postajajo vse bolj pomembni tudi za Slovensko podeželje. Tak primer je program MED, ki je letošnji promocijski dogodek sklenil 23. in 24. Oktobra v Lizboni. Dogodka se je udeležilo več kot 300 strokovnjakov iz mediteranskih držav, oba dneva pa sta bila namenjena oblikovanju novih prioritet ter promociji uspešnih že zaključenih in tekočih projektov.

Vodja projekta, E-zavod, je v Lizboni predstavil evropski projekt PHILOXENIAPLUS, v katerem je bilo podjetje GaOk – Uokvirjanje Sašo Gajšt iz Sestrž, izbrano kot primer dobre prakse. Predstavitev je potekala na za to posebej pripravljenem predstavnem prostoru v obliki promocijskih zloženk, plakata ter video predstavitve. Projekt je bil predstavljen tudi na samem dogodku in sicer kot dober primer vzpostavljenega sodelovanja med različnimi akterji na lokalni ravni. Evropski projekt, financiran iz programa MED, podpira podjetništvo na podeželju z namenom ohranitve poseljenosti in razvoja podeželja ter preprečevanja odliva prebivalstva v večja urbana središča. V okviru projekta je bila 18 podjetnikom spodnjega Podravja nudena pomoč v obliki različnih storitev, ki so jim pomagale na njihovi podjetniški poti.

Projekt PHILOXENIA je bil izbran kot eden od le petih evropskih projektov najboljše prakse sodelovanja v okviru vseevropskega programa INTERACT. V mesecu juniju je bil zato posnet televizijski prispevek, ki je bil predvajan 10. Septembra v okviru Evropskih dni sodelovanja v Strasbourgu. Program je otvoril Evropski komisar za regionalno politiko, Johannes Hahn, ki je poudaril pomen teritorialnega sodelovanja za gospodarski razvoj Evropskih regij. Evropski dnevi sodelovanja postajajo vse bolj pomembni za promocijo, saj je bilo v okviru letošnjih izvedenih kar 173 dogodkov v 32 državah.

Projekt se bo letos in naslednje leto nadaljeval v okviru kapitalizacijskega projekta z naslovom PHILOXENIAPLUS, katerega glavni cilj projekta je razširjanje dobrih praks in metodologije za razvoj podeželja ter širitev znanja v druge regije. Projekt bo tako pomembno prispeval k oblikovanju prioritet v novi evropski finančni perspektivi, zlasti v državah, ki se soočajo z gospodarsko krizo in upadom prihodkov javnih financ.

Zapisal: mag. Darko Ferčej, E-zavod

Velika izbira letev in paspartujev!

Naj vaša slika zaživi z našim okvirjem

0
Let obstoja
0
Let izkušenj
0
Zadovoljnih strank
0
Uokvirjenih slik
Sodelujemo z
Talum
Občina Majšperk
Svit Zolar d.o.o.
Slovenska vojska
PMPO
PGD Majšperk
Občina Žetale
Občina Videm
Občina Duplek
Občina Sv. Ana
Občina Prevalje
Občina Makole
Občina Grad
JSKD
Javne službe Ptuj
Gasilci Sela
Dom upokojencev Ptuj
Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane
Občina Kidričevo
Narodna galerija
Ljudski muzej Rogaška Slatina
Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Celje
mestna-obcina-maribor
Mestna občina Maribor